home

ข่าวกิจกรรม

logo
ประชุมเตรียมประเมิณเอกลักษณ์ ทช.

logo
องค์ความรู้การคืนหลักประกันสัญญา 2 ปีี

logo
การมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ ( Happy Work Place )

logo
8 มิติ แห่งความสำเร็จของงานทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ

logo
การซ่อมบำรุงทางอย่างมีประสิทธิภาพ

logo
การซ่อมบำรุงทางอย่างมีประสิทธิภาพ

logo
“ปั่นใจเกินร้อย... พิชิตภูสิงห์” จังหวัดอำนาจเจริญ 2-3กพ.61 สายทาง อจ.3024 แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ได้ตัอนรับนักปั่นทุกๆท่านด้วยความภูมิใจยิ่ง

logo
แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

logo
แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญร่วมกับกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ,ตำรวจภูธรอำเภอปทุมราชวงศา,ขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวทั้งหมด

หน้า