home

ข่าวกิจกรรม

logo
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. โดยมีนายสมบัติ โคตรภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญเข้าร่วมพีธีวางพวงมาลาราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

logo
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. โดยมีนายสมบัติ โคตรภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญเข้าร่วมพีธีวางพวงมาลาราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

logo
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการ

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายสมบัติ โคตรภักดี หัวหน้างานเครื่องกล และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท จัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ ป้ายเตือน ป้ายบังคับ หลักเขตขาวแดง กรวยยาง พร้อมเครื่องมือต่างเพื่อรับสถานการณ์จากอุทกภัย

logo
การประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

logo
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยพระเหลา เป็นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านนาป่าแซง – บ้านลือ

logo
วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 10.00 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (ประชุมกรมการจังหวัด)

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ประชุมหารือและมอบนโยบาย โดยมีนางเยาว์มาลย์ เหมัษฐิติ ผอ.ส่วนอำนวยการและเจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ประชุมหารือและมอบนโยบาย โดยมีนายวิฑูร ประทุมชาติ ผอ.ส่วนปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

logo
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในกิจกรรม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท

ข่าวทั้งหมด

หน้า