home

ข่าวกิจกรรม

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 (ครั้งที่ 4/2559) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ชั้น 2 โดยมี ผอ.ส่วนปฏิบัติการ,ผอ.กลุ่มวิชาการ,ผอ.ส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญร่วมกับกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการป้องปรามรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวิฑูร ประทุมชาติ ผอ.ส่วนปฏิบัติการออกตรวจเยี่ยมชุดซ่อมบำรุงทางแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญซึ่งปฏิบัติหน้าที่เตรียมพื้นที่ในการรับเสด็จ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง ผอ.กลุ่มวิชาการ,เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญร่วมงานวันฉัตรมงคล

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายวิฑูร ประทุมชาติ ผอ.ส่วนปฏิบัติการและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมเหล็ก สาย อจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 – บ้านหนองช้างน้อย

logo
แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ตรวจสอบงานบูรณะผิวทางลาดยาง สาย อจ.5021 แยกทาง อบจ. สาย อจ.ถ.1004 – บ้านหนองมะแซว

logo
แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ตรวจสอบงานบูรณะผิวทางลาดยาง สาย อจ.5021 แยกทาง อบจ. สาย อจ.ถ.1004 – บ้านหนองมะแซว

logo
นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญตรวจเยี่ยมชุดซ่อมบำรุงทางแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สาย อจ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202 – อ.ชานุมาน

logo
แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ตรวจติดตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

logo
แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day 5 ธันวา มหาราช เทิดไท้องค์ราชัน”

ข่าวทั้งหมด

หน้า