home

ข่าวกิจกรรม

logo
แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

logo
ประชาชนชาวอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

logo
กิจกรรมปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558 (24 – 26 พฤจิกายน 2558)

logo
ขทช.อำนาจเจริญ ร่วมกับ จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตาม "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ ทำนบห้วยไร่ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

logo
ขทช.อำนาจเจริญ ร่วมกับ สสอ. ดำเนินการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเซบก ณ ศาลาการเปรียญ วัดอัมพวัน ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

logo
ขทช.อำนาจเจริญ ร่วมกับ สทช.7 ประชุม เตรียมความพร้อม งบเงินกระตุ้นเศษฐกิจ "โครงการถนนดีทั่วไทย" ขทช.ยโสธร

logo
ขทช.อจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จังหวัดอำนาจเจริญ

logo
ขทช.อำนาจเจริญ ดำเนินโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น (ถนนไร้หลุ่มบ่อ) อจ.3020 (กม.0+000-กม.2+000)

logo
ขทช.อำนาจเจริญ ร่วมกับ จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ณ ร.ร.บ้านหนองไฮ

ข่าวทั้งหมด

หน้า